var vid = document.getElementById("myVideo"); function enableAutoplay() { vid.autoplay = true; vid.load(); }

Centre Frontal (Ajna)

El Centre Frontal és el representant de la Ment Superior i es relaciona amb la formació del pensament i amb la creativitat. En aquest centre ens connectem amb el Jo Superior, un aspecte de la Ment que és el veritable rector de la persona i que unifica les diverses parts del nostre ésser. Si bé la Ment Superior està representada en tots els centres, és al Centre Frontal on aquesta connexió es manifesta més directament i ens permet arribar conscientment al nostre ser essencial que cridem ànima. Aquest centre ens obre la porta de la creativitat.

Logo de Centre Frontal Ajna

Descripció anatòmica: El “chakra”(1) d’aquest Centre l’hi representa com una flor la tija de la qual neix en la hipòfisi (en la cadira turca de l’esfenoide, a la base del crani), i la seva corol·la, meitat blava i meitat celeste i de molts pètals, s’obre en el front, per sobre d’entre les celles. El centre abasta el front, la regió temporal i l’occipital . Per dins del cap comprèn la base del crani i la part del sistema nerviós situada en ella, amb els centres nerviosos que dirigeixen el funcionament de tots els òrgans del cos. La hipòfisi és la glàndula endocrina que, a través de les seves hormones, comanda a totes les altres glàndules del cos.

Característiques Energètiques: El Centre Frontal dirigeix a la totalitat de l’energia de la persona. Estimula a cada centre perquè s’expressi amb tota la seva capacitat, de la mateixa manera que un director d’orquestra coordina als músics perquè cadascú toqui el seu instrument tan bé com sigui possible però en harmonia amb el conjunt. Aquest centre es relaciona amb la creativitat de la ment que elabora l’energia que aporta des d’a baix el Centre Laringe (l’intel·lecte ) i la que li arriba des del Centre Coronari (inspiració i intuïció), des d’a dalt.

Desenvolupament del Centre: Prenem consciència de poc després de la presència del Jo Superior, que sense esforç ni rigidesa, aconseguirà una integració de tots els aspectes de la nostra persona. La manera de prendre contacte voluntari amb aquesta instància superior, la nostra ànima, és desenvolupant l’observació de nosaltres mateixos. Comencem amb relaxació conscient, asanas, orientació de l’energia en el cos i presa de consciència dels tots els centres i de les seves dificultats. Més tard, contacte amb el propi Centre Frontal mitjançant la respiració conscient i la meditació.

A mesura que anem treballant els diferents centres és necessari el desenvolupament de la capacitat rectora de la ment per canalitzar les energies resultants.

Gradualment sorgeix la capacitat creadora i es percep que hi ha creació en cada acte de la nostra vida. Es desenvolupa així la consciència d’aquest Jo Superior, Jo Central o Ànima, que unifica els interessos de tots els centres i els coordina a les finalitats d’un ulterior creixement espiritual.

  Logotip de Dana

  CONTACTE DANA

  Icona de Email

  montse@dana.cat

  Icona de Localització

  C/ Montseny 30, Barcelona

  Icona de telèfon

  667 292 666

  Icona de Facebook de Dana

  /danacentrosdeenergia

  Icona d'Instagrama de Dana

  /danacentrosdeenergia

  SUBSCRIU-TE

  Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre més informació sobre l’activitat de classes i tallers a DANA.