var vid = document.getElementById("myVideo"); function enableAutoplay() { vid.autoplay = true; vid.load(); }

Centre Laringe (Vishudha)

El Centre Laringe és el representant de l’intel·lecte. En aquest centre estan els òrgans dels sentits, portes d’entrada de les dades necessàries per elaborar el pensament, i estan també els òrgans de la fonació i el moviment independent dels dits, portes de sortida del pensament. L’acció discriminada dels dits permet l’execució de qualsevol tècnica, des de la mímica per recolzar o reemplaçar a la paraula, fins als més complicats moviments per tocar un instrument musical.

Aquest centre es relaciona amb l’aprenentatge, la memòria i la transmissió de la cultura. Compleix així la funció de control que l’intel·lecte té sobre la vida psíquica: regula l’activitat general. També li reconeixem a aquest centre el control necessari per al desenvolupament de qualsevol tècnica.

Descripció anatòmica: El “chakra”(1) d’aquest Centre es representa com una flor, la tija de la qual neix en la columna cervical i la seva corol·la, de 16 pètals grocs, s’obre sobre la laringe. El centre abasta la cara fins a les celles, el coll, les espatlles, els trapezis i el moviment independent dels dits de les mans. Els òrgans són els dels sentits i els de la fonació: ulls, orelles, nas, llengua, llavis i laringe.

Característiques energètiques: El Centre Laringe és un centre de pas. Pel coll passen les energies que pugen des del cos cap al cap (relacionades amb la instintividad, l’emoció i els afectes) i les energies que baixen del cap cap al cos (relacionades amb l’intel·lecte, la ment superior i l’esperit). Els òrgans situats en aquest centre també són de pas: l’esòfag per als aliments que van a l’estómac i la tràquea que va als pulmons; les carótides que porten la sang al cervell i les iugulars que la porten de tornada cap al cor. Per ser un centre de pas el Centre Larínge és també una zona de control per a totes els elements que circulen per ell.

Logo del chakra Centre Laringe (Vishudha)

Característica psicològiques: el Centre Larínge és el centre de l’intel·lecte, del control i de la tècnica. Cuirassat, impedeix el lliure fluir de les energies i evita que el cap s’assabenti del que sent el cos i que el cos sàpiga de la nostra connexió amb l’esperit. Les cuirasses més conegudes són el nus en la gola per frenar el plor i els dolors en el coll per suportar el que no ens agrada. Si dissolem les rigideses del coll, la gola, la boca i la cara podrem disminuir l’excés de control que ens tiba. Al començament ens pot produir inseguretat, però a mesura que perdem la por al descontrol ens enriquirem en possibilitats expressives i d’acció. En abandonar la rigidesa és possible adquirir altres tipus de cures més adequades, que posin a l’intel·lecte al servei dels altres aspectes de la vida en lloc de convertir-se en un dictador autoritari. El Centre Laringe no cuirassat serà, en canvi, un ordinador de la conducta i no un repressor, un transmissor de la cultura i no un sever controlador.

  Logotip de Dana

  CONTACTE DANA

  Icona de Email

  montse@dana.cat

  Icona de Localització

  C/ Montseny 30, Barcelona

  Icona de telèfon

  667 292 666

  Icona de Facebook de Dana

  /danacentrosdeenergia

  Icona d'Instagrama de Dana

  /danacentrosdeenergia

  SUBSCRIU-TE

  Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre més informació sobre l’activitat de classes i tallers a DANA.